PRODUKTET

ÇDO DITË TONËN, NE JUA DEDIKOJMË JU DHE FËMIJËS TUAJ!

Prapa markës Nutrino qëndron BFF - Baby Food Factory, një fabrikë e re me pajisjet më moderne, ku një nga detyrat më të rëndësishme të saj është kujdesi për ushqyerjen e duhur dhe të shëndetshme të fëmijës. Prodhimi i Nutrino-s plotëson standardet më moderne botërore, ndërsa lëndët e para që përdorim janë me cilësi të lartë dhe nga merren vetëm nga furnizuesit e çertifikuar.

Nutrino është këtu për të ndihmuar çdo nënë në rolin e saj më të bukur dhe “profesionin” më të rëndësishëm në botë, sepse me Nutrino kënaqen të gjithë fëmijët kurse çdo nënë mund të na konsiderojë si një aleat i sigurtë që ofron më të mirën për fëmijën e saj.

Cilësia, siguria, profesionalizmi, ndjeshmëria dhe inovacionet janë vlerat që e drejtojnë punën tonë ditë pas dite.

Të gjithë përbërësit e përdorur në prodhimin e Nutrino-s përmbushin standarde të rrepta të cilësisë në kuptim të karakteristikave organoleptike dhe sensoriale, vlerave fiziko-kimike, kritereve të larta mikrobiologjike, mungesës së ndotësve dhe pesticideve, ose çdo lloj substance tjetër që mund të rrezikojë shëndetin e foshnjave.

Hyni në botën tonë dhe njihuni me produktet tona!