Politika e privatësisë

Baby Food Factory d.o.o. u garanton mbrojtjen e të dhënave personale vizitorëve të kësaj faqeje interneti. Deklarata mbi privatësinë lidhet me informacionet të cilat janë mbledhur në faqe në formën për komunikim. Këto të dhëna do të përdoren vetëm nga ana e Baby Food Factory d.o.o. në rast se ekziston nevoja për komunikim me përdoruesin.

Të drejtat e autorit

Ndalohet publikimi i përmbajtjeve nga secila nga faqet e këtij sajti nga ana e personave të tretë. Ndalohet kopjimi i faqeve të uebsajtit dhe i pjesëve të tij për qëllime komerciale nga ana e personave të tretë.