RRETH NESH

Përgjegjësia sociale

ËSHTË E RËNDËSISHME PËR NE SE ÇFARË BËJMË PËR FËMIJËT DHE SI E BËJMË ATË

Për ne, në BFF - Baby Food Factory, fëmijët kanë rëndësi para së gjithash. Kjo është arsyeja pse në radhë të parë vendosim standardet më të larta të prodhimit dhe komunitetin ku jetojmë, për të siguruar ushqimin më cilësor për fëmijët dhe për gjeneratat e reja. Si rrjedhojë, synimi ynë është që me mjete të tjera, të fitojmë betejën dhe të krijojmë për keto gjenerata një mjedis që do t'ju sjellë një jetë më të bukur dhe më të shëndetshme.


Krahas përkushtimit ndaj fëmijëve dhe prindërve, ne jemi të përkushtuar në të njëjtën mënyrë edhe në ngritjen e cilësisë dhe krijimin e një ambienti më të mirë për punonjësit tanë dhe të gjithë partnerët tanë të biznesit. Ne i dëgjojmë vazhdimisht nevojat e punonjësve tanë dhe kujdesemi për çdo aspekt të kënaqësisë së tyre, sepse e dimë se ushqimi cilësor për fëmijët do të bëhet nga profesionistë të kënaqur, të cilët e duan atë që bëjne.