Ku gjendemi?

Adresa

Marshall Tito 206

11272 Dobanovci

Telefon: 011 7358800


Si të vini deri te ne??

Linja e autobusit nr. 603

(stacioni Zona industriale Dobanovci)