RRETH NESH

Ekipi ynë

Në lidhje me idenë tonë humane dhe projektit “BFF - Baby Food Factory“ kemi mbledhur një ekip ekspertësh të lartë nga fusha të ndryshme. Kemi mbledhur të gjitha përvojat dhe ekspertizat e pasura individuale që ofrojnë një kontribut të vërtetë njerëzor në krijimin e ushqimit të cilësisë së lartë për fëmijë.

 

Menaxhmenti i lartë i BFF

Drejtor Ekzekutiv – Milena Cvetkoviq

Drejtor i prodhimit dhe zhvillimit – Olivera Verac

Drejtor Teknik – Vladan Matoviq

Drejtor i logjistikës – Zoran Orliq

Drejtor i financave dhe çështjet juridike – Milan Karakliq

Drejtori i shitjeve dhe Marketingut – Vukashin Cicmil

Drejtor i Cilësisë - Snezhana Agatunoviq

Drejtor I resurseve njerëzore dhe punëve të përgjithshme – Ivana Kambaskoviq

Drejtor i avancimit të operacioneve – Dragan Gjokiq